22 Kasım 2016 15:20:28 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2016 15:20:28

Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Motor Hacmi Büyüdükçe Artan ÖTV oranı Fiyatla da Artacak

Otomobillerde yeni ÖTV düzenlemesinin çok popüler konu olduğunu  ancak konu hakkındaki tartışmaların yeterli bilgi ile yapıldığını söylemenin zor olduğunu belirten KPMG Vergi, Şiket Ortağı Emrah Akın, yeni ÖTV düzenlemesine yönelik detayları yazdı.

 

Otomobillerde yeni ÖTV düzenlemesinin çok popüler konu olduğunu  ancak konu hakkındaki tartışmaların yeterli bilgi ile yapıldığını söylemenin zor olduğunu belirten KPMG Vergi, Şiket Ortağı Emrah Akın, yeni ÖTV düzenlemesine yönelik detayları yazdı.

 

 

 

emrahakinYakın zamanda TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” otomobillerin ÖTV rejiminde köklü bir değişikliğe yol açacak bir hüküm içeriyor. Kanun, Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için henüz resmi olarak yürürlüğe girmiş değil. Yeri gelmişken belirtelim; yeni düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanır yayımlanmaz yürürlüğe girmesi, ekonominin önemli lokomotifi olan otomotiv sektörü için ciddi bir sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle sektöre, bu yeni uygulamaya geçmeden 3-6 ay civarında bir zaman tanınması son derece yararlı olacaktır.

Otomobil Vergilemesinde Şimdi Ne Değişecek?

Yeni Hükme göre ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki gibi değişiyor. Buna göre Bakanlar Kurulu:

“c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye; bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibariyle farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,” yetkili olacak.

Bu tabloyu özetleyelim;

  • Motor silindir hacmi -eskiden olduğu gibi- ÖTV düzenlemesinde dikkate alınmaya devam edecek. Yani bazı tartışmalarda söylendiği gibi, motor silindir hacmi yerine, sadece otomobilin fiyatı dikkate alınmayacak. İki kıstas bir arada kullanılacak. Örnek verelim, 1.500cc motor hacminde olan bir otomobil şu an -fiyatı ne olursa olsun- %45 ÖTV’ye tabi tutulurken; yeni düzenlemede Bakanlar Kurulu fiyatı 100 bin TL üzerinde olan 1.500 cc olan otomobil için örneğin %60 oranını belirleyebilecek. Özetle, motor hacmi büyüdükçe artan ÖTV oranı; fiyatla da artacak. Burada bir yanılgıyı da düzeltelim; mevcut sistemde de ucuz otomobilden alınan vergi ile pahalı olanından alınan vergi aynı değil; çünkü otomobillere “oransal bir ÖTV” uygulanıyor. Mevcut yapıda da otomobil fiyatı arttıkça, hesaplanan ÖTV tutarı da otomatik olarak artıyor. Yeni sistemde bu makasın daha da açılması amaçlanıyor.
  • Ayrıntısına girmeden belirtelim, yeni sistemde silindir hacmi aynı; ancak fiyatı farklı olan otomobiller için Bakanlar Kurulu farklı bir ÖTV oranı tespit edebilecek. Yukarda da belirttiğimiz gibi, 1.500cc hacmindeki iki otomobil için fiyata göre farklı ÖTV tespit edilebilecek. Örneğin hepsi 1.500 cc motor hacminde olan otomobillerden, fiyatı 50 bin TL’ye kadar olanlar için %45; 50-100 bin TL arası için %60; 100 bin TL üstü için %70 şeklinde yeni bir oran kademelendirmesi yapılabilecek.
  • Bakanlar Kurulu -eskiden olduğu gibi- çevre dostu araçlar için ÖTV oranını yarıya kadar indirebilecek. Bu da yeni bir düzenleme değil. Mevcut sistemde de olan bir Hüküm karşısındayız.

Otomobil Alacak Olanları, Bütçeyi ve Ekonomiyi Ne Bekliyor?

2017 Bütçe Tasarısı’na göre, gelecek yıl “motorlu taşıt araçları” üzerinden yaklaşık 19,9 milyar TL ÖTV tahsil edilmesi planlanıyor. Elbette bu rakamın içinde aslan payı otomobillere ait olacak. Yeni düzenleme ile ÖTV tahsilatı içinde otomobillerin payının biraz daha artması beklenebilir; ancak bunun temel şartı piyasanın canlılığını yitirmemesi ve otomobil satışlarının normal seyrinde gitmesi. Eğer fiyatlarda meydana gelecek artışlar, alıcıların otomobil alım tercihini öteler veya engellerse bu defa bütçe için olumsuz bir tablo karşımıza çıkabilir. Satın alınmayan her otomobilin sadece ÖTV değil; %18 KDV kaybı olduğunun altını da kalın çizgilerle çizelim. Otomotiv piyasasında yaşanması muhtemel bir durgunluğun, ekonomik büyüme üzerinde de ciddi olumsuz etkileri olacağı da öngörülebilir. Bu noktada otomotiv piyasasını hareketlendirecek “hurda indirimi” gibi vergisel teşviklerin tekrar gündeme alınması yararlı olabilir.

Otomobil Alacak Olanlar İçin Olumlu Tablo Çizmek Oldukça Zor

Yeni düzenleme ile fiyatı düşük otomobillerde bir vergi indirimi yapılmayacağı anlaşılıyor; yani “Yeni sistemde 1.500 cc hacminde olan ancak fiyatı 50 bin TL altında olan otomobiller için %30 ÖTV oranı uygulanabilir” demek aşırı iyimserlik olabilir. Özetle, otomotiv ÖTV’sinde her kademede bir parça artış olacağını öngörmek gerekiyor. Sadece bu da değil; ÖTV, KDV’nin de matrahına giriyor, yani artan ÖTV tutarının %18’i kadar da bir KDV artışı olacağını söyleyebiliriz. Bu tabloyu, artan döviz kurları dolayısıyla karşılaşmamız muhtemel olan otomobil zamları daha da karamsar hale getiriyor. Genel manzara, otomobil almak niyetinde olanları, bu kararlarını hayata geçirme bakımından acele etmeye zorlayacak gibi görünüyor.

 

Kaynak: http://www.kpmgvergi.com

 

 

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak