3 Ekim 2017 09:40:11 | Son Güncelleme: 3 Ekim 2017 09:44:35

Eğitimli ve Sertifikalı Olmayan Galeriler İkinci El Otomobil Satamayacak

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı’na göre Eğitimli ve Sertifikalı Olmayan Galeriler İkinci El Otomobil Satamayacak.

 

Eğitimli ve Sertifikalı Olmayan Galeriler İkinci El Otomobil Satamayacak

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI hazırladı. Taslak ile ikinci el otomobil alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik mesleki davranış kurallarının belirlenmesi ve bu faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin düzenlemelerin yapılması hedefleniyor. Bu doğrultuda, ikinci el otomobillerin ticaretine ilişkin genel ilkeler, ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal edebilecek kişilerin nitelikleri, ikinci el taşıt ticareti ile iştigal edilebilmesi için alınması gerekli eğitim ve belgeler, ikinci el taşıt ticaretinin yapılacağı yerlerde aranan şartlar, kusurlu ikinci el taşıtlar ve sorumluluk, ikinci el taşıtlarda garanti gibi hususların düzenlenmesi planlanıyor.

İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞINI KİMLER YAPABİLECEK?

 

 

Taslakta ikinci el otomobil satışı ile iştigal edebilecek kişiler şöyle sıralandı:

– İkinci el taşıt ticareti tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır.

– Satış sertifikasına sahip olmayan gerçek kişiler bir takvim yılı içinde, kendileri veya başkaları adına tescilli üçten fazla ikinci el otomobil satışı yapamaz.

– Satış sertifikasına sahip olan gerçek kişiler bir takvim yılı içinde üçten fazla ikinci el otomobil satışını yalnızca sahibi, temsilcisi veya müdürü olduğu ya da pazarlama ve satış personeli olarak çalıştığı işletme adına yapabilir.

– İkinci el otomobil ticaretiyle iştigal etmeyen esnaf ve sanatkârlar, tacirler ve tacir olmayan özel hukuk tüzel kişilerinin bir takvim yılı içinde, kendileri adına tescilli üçten fazla ikinci el otomobil satışı yapabilmeleri için, bu taşıtların en az 3 yıldır kendileri adına tescilli olması gerekir. Vakıf ve dernekler ile ticaret şirketleri gibi özel hukuk tüzel kişilerinin tasfiyesi, ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmelerinin ise kapanışı nedeniyle yapacakları satışlarda bu şart aranmaz.

 

YETKİ BELGESİ VE SATIŞ SERTİFİKASI

 

Yönetmelik taslağına göre ikinci el otomobil ticareti gerçekleştirecek olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar her bir işletme için ayrı ayrı yetki belgesi almak zorunda. Yetki belgesi alınabilmesi için gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendileri, ticaret şirketlerinde ve diğer tüzel kişi tacirlerde temsile yetkili kişilerden en az biri, şubelerde ise şube müdürü:

– Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olma,

– Müflis olmamak veya konkordato ilan etmemiş olma,

– Başvuru tarihinden önceki son beş yıl içinde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olma,

– Satış sertifikasına sahip olma, şartlarını yerine getirme zorunda

Yönetmelik ikinci el otomobil ticareti yapılan işletmelerde pazarlama ve satış personeli olarak çalışılabilmesi için satış sertifikasının da alınmasını şart koşuyor.

 

 

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak