Ürkütücü Rakam! Trafik Kazalarında Ölenlerin Sayısı 1.35 Milyon Oldu

Dünya Sağlık Örgütü’nün Yol Güvenliği 2018 Küresel Durum Raporu’ndan Ürkütücü Rakam! Trafik Kazalarında Ölenlerin Sayısı 1.35 Milyon Oldu.

 

dünya trafik kaza

 

Ürkütücü Rakam! Trafik Kazalarında Ölenlerin Sayısı 1.35 Milyon Oldu Dünya Sağlık Örgütü’nün Yol Güvenliği 2018 Küresel Durum Raporu’na göre dünya genelinde 2016 yılında yaşanan tüm trafik kazlarında ölenlerin sayısı 1.35 Milyon oldu. Rapora göre dünya nüfusunun büyüklüğüne göre ölüm oranı sabit kalsa da buna artan küresel nüfus ve aynı dönemde gerçekleşen hızlı motorizasyon ile yol güvenliği çalışmalarının durumun kötüye gitmesini azaltabileceğinin düşünüldüğü ifade edildi. Ancak, aynı zamanda, 2020 yılına kadar karayolu trafiği ölümlerinin sayısında yüzde 50 azalma anlamına gelen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) hedefinin gerçekleştirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemenin de yetersiz kaldığı ifade edildi. Karayolu trafik kazaları, tüm yaş grupları için 8’inci önde gelen ölüm nedeni olarak gösterildiği Yol Güvenliği 2018 Küresel Durum Raporu’na göre, artık trafikten kaynaklanan yaralanmalar sonucu HIV / AIDS, tüberküloz veya ishal hastalıklarından daha fazla insan ölüyor. Karayolu trafiği yaralanmaları şu anda 5–29 yaş arası çocuklar ve genç yetişkinler için önde gelen ölüm nedeni olduğu belirtilen raporda, günümüzün çocuk güvenliği ve ergen sağlığı gündeminde bir değişiklik yapılmasının şart olduğu çünkü bu durumun şu anda karayolu güvenliğini ihmal ettiği ifade edildi.

 

dünya trafik kaza 3

 

Karayolu trafiği ölümü riski ile ülkelerin gelir düzeyi arasında güçlü bir ilişki olduğunun altının çizildiği raporda, düşük gelirli ülkelerde ölümle sonuçlanan trafik kazası riski, 100 bin nüfus başına ortalama 27.5 ölüm oranına sahipken, yüksek gelirli ülkelerde 100 bin nüfus başına ortalama 8.3 orana sahip.  Trafik yoğunluğunun yükü de düşük ve orta gelirli ülkelerde yüksek gelirli ülkelere kıyasla orantısız olarak yüksek olduğu ortaya konan raporda orta ve yüksek gelirli ülkeler arasında karayolu trafiği ölümlerinin sayısının düşük gelirli ülkelere oranla azaltılmasında daha fazla ilerleme kaydedildiği ifade edildi. 2013 ile 2016 arasında, düşük gelirli bir ülkede trafik kazalarının sayısında azalma gözlenmezken, 48 orta ve yüksek gelirli ülkede bazı azalmalar gözlendi. Genel olarak, 2013-2016 arasındaki dönemde 104 ülkede ölüm sayısı arttı. Küresel trafik yoğunluğu ölüm oranı 100 bin kişi başına 18,2 iken, dünyadaki ölüm oranlarının 100 bin kişi başına 9,3’ten 26,6’ya kadar değiştiği göze çarpıyor. Afrika ve Güneydoğu Asya’daki karayolu trafik ölümlerinin bölgesel oranları, sırasıyla 100 bin kişi başına en yüksek 26,6 ve 20,7 ölüm oldu . Bunu sırasıyla, 100 bin kişi başına 18 ve 16.9 ölümle küresel orana sahip Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik bölgeleri izledi. Amerika ve Avrupa, sırasıyla 100 bin kişi başına en düşük bölgesel 15,6 ve 9,3 ölüm oranına sahip oldu. Yapılan ilerlemeler açısından, altı bölgede (Amerika, Avrupa, Batı Pasifik) üçünde ölüm oranları 2013’ten beri azalma yaşandı.

 

dünya trafik kaza 2

 

Bölgeler ve ülkeler arasında gözlemlenen ölüm oranları ile birlikte kazalardan en çok etkilenen yol kullanıcıları türlerine de raporda yer verildi. Rapora göre Savunmasız yol kullanıcıları olarak nitelenen yayalar, bisikletliler ve motosikletçiler tüm küresel ölümlerin yarısından fazlasını oluşturuyor. Yayalar ve bisikletliler tüm ölümlerin yüzde 26’sını oluştururken, motorlu iki ve üç tekerlekli araçlar kullananların oranı yüzde 28 oldı. Otomobil yolcuları tüm ölümlerin yüzde 29’unu oluştururken kalan yüzde 17’si tanımlanamayan yol kullanıcıları oldu. Afrika’da yaşanan ölümlerin yüzde 44’ü yaya ve bisikletçi ölümleri olarak gerçekleşti. Güney Doğu Asya ve Batı Pasifik’te, ölümlerin 43’ü motorize, yüzde 36’sı ise iki ve üç tekerlekli bisiklet sürücüleri arasında oldu. 

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız ?

REKLAM