29 Kasım 2016 10:46:34 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2016 10:46:34

Otomobil İthalatçılarına ÖTV Maliyetlerini Azaltacak 3 Öneri

KPMG Vergi’nin Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak, ÖTV düzenlemesiyle gözlerini ithalattaki KDV matrahlarına çevirecek olan otomobil ithalatçısı şirketlerin, ithal maliyetlerini azaltmalarının yurtiçindeki vergilendirmeyi de olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

 

Hakan Uçak, ÖTV düzenlemesiyle gözlerini ithalattaki KDV matrahlarına çevirecek olan otomobil ithalatçısı şirketlerin, ithal maliyetlerini azaltmalarının yurtiçindeki vergilendirmeyi de olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

 

 

Otomotiv sektörünün günlerce beklemiş olduğu Özel Tüketim Vergisi’yle ilgili düzenleme hayata geçirildi. Söz konusu düzenlemeyle, Özel Tüketim Vergisi hesaplamalarında satışa sunulacak araçların motor silindir hacmi yanı sıra yurt içi satış fiyatları da vergilendirme hesaplamasında dikkate alınarak vergi oranları artırıldı. Örneğin, motor silindir hacmi 1.600 metreküpü geçmeyen araçlar için tahsil edilecek ÖTV oranları aşağıdaki şekilde değişti;

  • ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için % 45
  • ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp 70.000 TL’yi aşmayanlar için % 50
  • ÖTV matrahı 70.000 TL’yi aşanlar için % 60

Yukarıda yer alan düzenlemeden de görüleceği üzere ithalat matrahına göre farklı vergi oranları uygulanacak.

Bu düzenleme neticesinde, otomobil ithal eden şirketler gözlerini ithalattaki katma değer vergisi matrahlarına çevirecekler. Zira Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’inci maddesi uyarınca, her bir aracın ithalattaki Katma Değer Vergisi matrahı yurt içindeki minimum Özel Tüketim Vergisi matrahı olarak kabul edilmekte. Durum böyle olunca, ithalde gereksiz veya fazla olarak beyan edilen KDV matrah unsurları doğrudan yurt içindeki ÖTV matrahını etkiliyor. Bu açıklama ışığında, otomobil ithal eden şirketler için ithal maliyetlerini azaltmaları yurt içindeki vergilendirmeyi de olumlu yönde etkileyecektir. Otomobil ithalatçıları ithaldeki katma değer vergisi matrahlarını nasıl azaltabilir? Maliyet azaltıcı önerilerimiz aşağıda yer alıyor.

1.  Gümrük Kıymetinin Yeniden Değerlendirilmesi

Açıkladığımız üzere, otomobil ithal eden şirketlerin minimum özel tüketim vergisi matrahları ithalattaki katma değer vergisi matrahı olarak kabul ediliyor. İthalattaki katma değer vergisi matrahının ilk unsuru ise gümrük kıymeti. Gümrük Kanunu’nun 28’inci maddesi uyarınca gümrük kıymetinin içerisinde kabul edilmeyen harcamaların, gümrük kıymetinden ayrıştırılarak beyan edilmemesi durumunda ithalat maliyetleri azalacaktır. Örneğin, ithal edilen araç için bir satın alma komisyonu ödemesi yapılıyorsa veya yurt dışındaki kaynaklardan bir ithalat kredisi kullanılıyorsa bu bedellerin Kanun’da tanımlanan şekle uyması durumunda gümrük idaresine beyan edilmemesi gerekecektir. Bu yönde alınacak bir aksiyon ile gümrük kıymeti ve ithaldeki katma değer vergisi matrahı dolayısıyla yurt içindeki Özel Tüketim Vergisi matrahı azaltılabilecek.

2.  İthalde Beyan Edilen Katma Değer Vergisi Matrahının Gözden Geçirilmesi

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21’inci maddesinin (c) bendi uyarınca, gümrüklü sahalar ile antrepolarda verilen ve ithalat beyannamesinin tescil tarihine kadar olan ardiye hizmetlerine ilişkin giderler ithal anında Katma Değer Vergisi matrahına ilave edilmektedir. Bu kapsamda, ardiye giderlerinin beyannamenin tescil tarihine kadar olan kısmın beyan edilmesi ve gerçekleşenden daha yüksek yurt içi giderin beyan edilmemesi durumunda, ithalattaki maliyetler azalacaktır. Örneğin, 1.000 TL ardiye gideri yapılmışken, bu giderin 10.000 TL olarak beyan edilmesi ithalattaki Katma Değer Vergisi matrahını, dolayısıyla yurt içindeki Özel Tüketim Vergisi Matrahını yükseltecektir.

 

3.  Maliyet Azaltıcı Gümrük Uygulamalarından İstifade Edilmesi 

Otomobil ithal eden şirketlerin ithalat maliyetlerini azaltacak gümrük uygulamalarından istifade edilmesi durumunda yurt içindeki özel tüketim vergisi matrahlarını azaltabilecekler. Katma değer vergisine ithalde tahsil edilen gümrük vergisi dahil ediliyor. Özellikle gümrük vergisi ödenen ülkelerden yapılacak ithalatlarda, hariçte işleme rejimi gibi ekonomik etkili rejimlerden istifade edilerek vergisel avantajlar sağlanabilir ve bu yolla ithalat maliyetleri dolayısıyla da ithaldeki katma değer vergisi matrahı azaltılabilir. Ayrıca ithalatçı şirketler, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’nden istifade ederek de maliyetlerini azaltabilirler.

Özetle…

Özel Tüketim Vergisi’nde yapılan değişikliklerle vergi oranları artırıldı. Otomobil ithalatı yapan şirketlerin ithalat maliyetlerini azaltmaları için alacakları önlemler yurt içindeki Özel Tüketim Vergisi matrahını da doğrudan etkileyecektir. Bu noktada, ithalat maliyetlerini azaltıcı tedbirler almaları neticesinde yurt içinde daha düşük Özel Tüketim Vergisi ödeme şansına sahip olabilirler.

 

Kaynak: http://www.kpmgvergi.com/
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak