2 Ocak 2017 12:34:36 | Son Güncelleme: 2 Ocak 2017 12:36:53

ADR’li taşımalara yönelik yeni düzenlemeler hayata geçti

UDH Bakanlığı’nın, “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

 

UDH Bakanlığı'nın, "Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmeliğe göre ADR gerekliliklerini karşılamayan 2014 ve öncesi model yılına sahip ve Taşıt Durum Tespit Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi almış tamamlanmış araçların (römork/yarı römork hariç) üst yapıları, Bakanlıkça yayımlanan usul ve esaslarda belirtilen teknik kriterleri karşılamaları şartıyla, ADR’ ye uygun üretilmiş 2015 ve sonrası model yılına sahip araçlara aktarılabilecek. Bu durumda ilgili araçlara model yıllarına bakılmaksızın Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenebilecek.

 

ADR UYGUNLUK BELGESİ ALIMI İÇİN TAKVİM

Aynı yönetmeliğin geçici 1’inci maddesi de değiştirildi. Geçici 1’inci maddeye göre tehlikeli maddelerin yurtiçindeki taşınmasında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan, ancak Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara başvuruda bulunarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesi almış taşıt sahipleri;

– 2014 model taşıtlar 1 Temmuz 2017’ye kadar,

– 2013 model taşıtlar 31 Aralık 2017’ye kadar,

– 2012 model taşıtlar 1 Temmuz 2018’e kadar,

– 2009-2011 model taşıtlar 31 Aralık 2018’e kadar,

– 2005-2008 model taşıtlar 1 Temmuz 2019’a kadar,

– 2004 ve öncesi model taşıtlar 31 Aralık 2019’a kadar,

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesini almak zorunda olduğu ifade edildi.  Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi almayan taşıtlara idari para cezası uygulanacak. Araçlara düzenlenen Taşıt Durum Tespit Belgesi, Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi yerine geçmeyecek.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇLAR SADECE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ’NÜ KULLANACAK

Yönetmeliğin 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi “Tehlikeli maddeleri taşıyan taşıtların Türk boğazları bölgesindeki köprüleri ve tüp geçitleri kullanımıyla ilgili usul ve esaslar, Bakanlığın ve ilgili valiliklerin görüşü alınmak kaydı ile Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenir. Bu usul ve esaslara uyulması zorunludur” şeklinde değiştirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü Kimyasal ve  Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak  Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerektiğini açıklamıştı. Yönetmeliğe göre 21′ inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden taşımacıya bin 500 TL, sürücüye ise 500 TL ceza verilecek. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmeyen veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almyan işletmecilere 3 bin TL ceza kesilecek.

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak